FAQ

Vragen en antwoorden

Kan ik langskomen voor een officieel taxatierapport?

Soms heeft u een officieel taxatierapport en/of een expertise nodig. Ook hiervoor kunt u terecht bij ASN Carrera. Het is wel verstandig om vooraf telefonisch contact op te nemen. Indien de autoschade niet door ons hersteld gaat worden, zijn aan dit rapport expertisekosten verbonden. Mocht u achteraf toch besluiten de schade bij ons te laten herstellen, dan worden de expertise- kosten in mindering gebracht op de reparatiekosten.

Kan ik met mijn auto vrijblijvend langskomen om de autoschade te laten beoordelen?

Ja, u kunt elke werkdag zonder afspraak langskomen om de autoschade te laten beoordelen. U krijgt een vrijblijvende opgave van het schadebedrag. Indien van toepassing kunt u gelijk een afspraak maken voor schadeherstel.

Wat neem je mee bij een intake, bij de beoordeling van de schade?

Voor de intake dient u de volgende zaken mee te nemen: Kentekenbewijs deel 1 en 2, de groene kaart en uw rijbewijs. Het is voor ons essentieel dat u deze zaken meeneemt, net als telefoonnummer(s) waarop u te bereiken bent, als er belangrijke zaken te melden zijn en om de auto gereed te kunnen melden.

Kan ik een telefonische afspraak maken voor reparatie van mijn auto?

Het is verstandig om eerst een afspraak te maken voor een intake, waarbij de schade beoordeeld wordt en of de auto verkeerstechnisch nog kan (mag) rijden. Als dit zo is, kan er een afspraak gemaakt worden voor de reparatie. In de tussentijd worden de onderdelen besteld, zodat de reparatie binnen de gestelde termijn gereed kan zijn. Als het niet meer verantwoord is om door te rijden, kan de auto uiteraard gelijk blijven staan om de reparatie in gang te zetten.

Wat houdt technisch total-loss in?

Technisch total-loss houdt in dat het technisch niet meer verantwoord is om de auto te herstellen. Kortom, uw auto is niet meer geschikt voor een verantwoorde verkeersdeelname.

Wat houdt economisch total-loss in?

Economisch of financieel total-loss betekent dat de herstelkosten en de restantwaarde bij elkaar opgeteld hoger zijn dan de dagwaarde van de auto. Kortom, als het financieel niet meer de moeite waard is om de auto te laten repareren. U krijgt van de verzekering de dagwaarde uitgekeerd. De dagwaarde is het gemiddelde tussen in- en verkoopprijs, vastgesteld door de verzekeringsexpert in samenspraak met de verzekerde. De restantwaarde is de waarde van de auto in niet herstelde toestand.

Wat is uitdeuken zonder spuiten?

Bijna alle deuken die niet groter zijn dan een 2 euro muntstuk, kunnen door middel van een speciale methode onzichtbaar uitgedeukt worden. Het betreft deukjes veroorzaakt door winkelwagentjes, het openslaan van portieren van naast geparkeerde auto's en deuken veroorzaakt door hagelschade. Belangrijk is wel dat de lak niet beschadigd is. ASN Carrera heeft een eigen afdeling Quick Repair met speciaal hiervoor opgeleide medewerkers.

Hoe zit het met de reparatie van een voorruit, bijv. in de vorm van een ster?

ASN Carrera repareert ook voorruiten. Het repareren van een ster in de voorruit, als u all-risk of WA beperkt casco verzekerd bent, is meestal gratis. Voor het vervangen van een voorruit geldt een eigen risico. Uw verzekering kan u hierover meer informatie verschaffen.

Heb ik recht op vervangend vervoer?

Als u de schade laat repareren bij ASN Carrera, heeft u in de meeste gevallen recht op vervangend vervoer.

Wat doet het waarborgfonds?

Het waarborgfonds keert geld uit aan gedupeerden, die het slachtoffer zijn geworden van een schade veroorzaakt door een onbekend gebleven motorvoertuig. Denk hierbij aan parkeerschades. U dient altijd aangifte te doen bij de politie. Indien een geparkeerde auto beschadigd is en de dader is niet bekend, dan kunt u gebruik maken van het waarborgfonds. Het is wel belangrijk dat samen met de aangifte van de politie, u 2 getuigen heeft die kunnen verklaren dat de auto schadevrij was en die gezien hebben dat de auto met schade is aangetroffen. Deze verklaringen moeten in het politie rapport vermeld staan. Voor nadere informatie en een speciaal schadeformulier kunt u contact opnemen met: Waarborgfonds Motorverkeer Postbus 3003 2280 MK Rijswijk (Z-H) Telefoon: 070-340 82 00

Moet ik het eigen risico voorschieten?

Als er sprake is van een eigen risico, dan moet u deze contant of met de pin voldoen bij aflevering van de auto na het schadeherstel. Als blijkt dat de schade verhaalbaar is, zult u dit bedrag terugkrijgen van de verzekering of tussenpersoon.

Hoe moet ik mijn schade verhalen als ik WA verzekerd ben?

U moet altijd een Europees schadeformulier samen met de tegenpartij volledig invullen en ondertekenen. Zorg er dan ook voor dat u altijd een Europees schadeformulier in de auto heeft. De tegenpartij wil nog weleens van gedachten veranderen als achteraf een dergelijk formulier ingevuld moet worden. Wijs de tegenpartij er op dat hij/zij het door beiden ondertekende formulier zo spoedig mogelijk opstuurt. Laat het schadebedrag door een erkende schadehersteller begroten en laat uw eigen rechtsbijstand of verzekerings-tussenpersoon de tegenpartij aansprakelijk stellen. De verzekering van de tegenpartij zal, afhankelijk van het schadebedrag, een expert naar de auto laten kijken. Pas als de tegenpartij schuld heeft erkend en alle administratieve handelingen zijn verricht, zal er uitbetaald worden. Tijdens de herstelperiode kan een gedeelte van de huurnota bij de tegenpartij ingediend worden.

Wanneer de auto als gevolg van een ongeval niet meer rijdbaar is, wie helpt mij dan?

Wanneer de auto, als gevolg van een ongeval, niet meer rijden kan, regelt de politie veelal dat de auto wordt weggesleept. U kunt altijd ons adres opgeven, dit geeft u bij de schademelding door en de afhandeling of reparatie zal dan zo snel mogelijk plaatsvinden. Laat nooit de auto naar uw huisadres brengen, want de verzekering vergoedt maar 1 keer een transport met de sleepwagen. De transporteur (berger) stalt de auto in het weekend op zijn eigen terrein en brengt deze na het weekend naar het opgegeven adres. Wel dient u altijd een groene kaart bij de hand te hebben, omdat de sleepdienst deze gegevens nodig heeft in verband met de verzekering. Leg bijvoorbeeld een kopie van de groene kaart in de auto, zodat u in ieder geval altijd deze gegevens bij de hand heeft.

Val ik altijd terug in mijn no-claim korting als ik een schade meld?

Bij een (deel)-schuldschade valt u in principe terug op de Bonus-Malus ladder, behalve wanneer u een bonus-bescherming heeft. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat u ook terug- valt in het percentage no-claim korting. Het ligt er namelijk aan hoe lang u al op het maximale kortingspercentage staat. Hierover kan de verzekeraar u het beste informeren.

Bij wie en hoe (snel) meld ik mijn autoschade?

Autoschade moet u zo snel mogelijk, binnen 1 dag melden bij de verzekeringsmaatschappij, tussenpersoon of leasemaatschappij. Als u schade opgelopen heeft in het weekend, dan hoeft u deze pas te melden op de eerste werkdag na het weekend. Sommige partijen hebben echter ook al de mogelijkheid om via hun website de schademelding door te geven. Het is van groot belang een ingevuld en door alle betrokken partijen ondertekend schadeformulier bij de hand te hebben bij melding van de schade.